DECEMBER  2019

Beleidscontrol bij de ministeries: organisatie en uitvoering van beleidscontrol in de praktijk.

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ zijn 161 plannen opgenomen die per saldo in 2021 bijna 15 miljard euro kosten. Onder de noemer beleidscontrol proberen de controllers bij de ministeries meer grip te krijgen op de beleidscyclus en vooraf te adviseren over de kwaliteit van beleidsplannen.

kabinet besteedt – op papier – expliciet aandacht aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van overheidsuitgaven, onderwerpen die relevant zijn voor beleidscontrol. Het kabinet wil sturen op meer effectiviteit van beleid. Hierdoor lijkt een grote rol te zijn weggelegd voor de controller binnen de ministeries. Het blijkt echter in de praktijk voor de controller moeilijk om meer betrokken te zijn aan de voorkant van het beleidsproces en kritisch te adviseren over beleidsvoorstellen. Wat is ervoor nodig om de ambitie van de controller en het kabinet-Rutte III waar te maken?

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Public Governance, Audit & Control (TPC)

Link: Beleidscontrol bij de ministeries – tpc (eicpc.nl)