BELEIDSCONTROL: EEN ALTERNATIEVE AANPAK

OKTOBER  2022

Beleidscontrol: Een alternatieve aanpak om de samenhang tussen beleid en financiën te versterken.

Binnen de ministeries van de Nederlandse rijksoverheid is een nieuwe aanpak – beleidscontrol – geïnitieerd om de doeltreffende allocatie en beheersing van overheidsmiddelen te verbeteren met als doel de maatschappelijk toegevoegde waarde van de overheidsuitgaven te vergroten. Dit artikel beschrijft wat beleidscontrol in de praktijk betekent, door vanuit een meervoudig organisatieperspectief de verschillen en overeenkomsten tussen ministeries te analyseren.

In dit artikel worden vanuit een meervoudig organisatieperspectief de verschillen en overeenkomsten geanalyseerd tussen de manier waarop beleidscontrol binnen de ministeries van de Nederlandse rijksoverheid is georganiseerd en wordt uitgevoerd. Uit het onderzoek komt naar voren dat door beleidscontrol de oriëntatie van controllers is verschoven van de begrotingscyclus naar de beleidscyclus. Echter, de manier waarop beleidscontrol is georganiseerd lijkt situationeel te zijn bepaald evenals de manier waarop de functie wordt uitgevoerd in de praktijk.

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Public Governance, Audit & Control (TPC)

Link: Artikelen – tpc (eicpc.nl)

……………………………

APRIL  2022

Policy control as an alternative approach to performance-based budgeting (PBB) to strengthen the link between policy and financial means.

Although bridging policy and financial resources is considered important in public sector organizations, making this connection is difficult in daily practice. The authors show how policy control, a new approach that has been initiated in Dutch central government, can help bridge this gap. The traditional methods of performance-based budgeting focus on the idea that resources should be spent rationally in terms of economy, efficiency and effectiveness. Policy control, in contrast, approaches the linkage of resources and policy objectives from the perspective of the intended societal added value of policy plans.

Whereas in many countries efforts have been made to implement performance-based budgeting (PBB), the application of this method is difficult. This exploratory study shows, from both an organizational and an operational perspective, how a new approach—policy control—can improve the alignment between policy and means. Instead of being involved in the budget cycle, in policy control controllers interact in the policy cycle. However, the specific role and activities of the policy controller differ from one government department to another. The authors call for far more attention to be paid to organizational and human factors in PBB.

Gepubliceerd in:

Link: Full article: Policy control as an alternative approach to performance-based budgeting (PBB) to strengthen the link between policy and financial means (tandfonline.com)

 

BELEIDSCONTROL BIJ DE MINISTERIES

DECEMBER  2019

Beleidscontrol bij de ministeries: organisatie en uitvoering van beleidscontrol in de praktijk.

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ zijn 161 plannen opgenomen die per saldo in 2021 bijna 15 miljard euro kosten. Onder de noemer beleidscontrol proberen de controllers bij de ministeries meer grip te krijgen op de beleidscyclus en vooraf te adviseren over de kwaliteit van beleidsplannen.

kabinet besteedt – op papier – expliciet aandacht aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van overheidsuitgaven, onderwerpen die relevant zijn voor beleidscontrol. Het kabinet wil sturen op meer effectiviteit van beleid. Hierdoor lijkt een grote rol te zijn weggelegd voor de controller binnen de ministeries. Het blijkt echter in de praktijk voor de controller moeilijk om meer betrokken te zijn aan de voorkant van het beleidsproces en kritisch te adviseren over beleidsvoorstellen. Wat is ervoor nodig om de ambitie van de controller en het kabinet-Rutte III waar te maken?

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Public Governance, Audit & Control (TPC)

Link: Beleidscontrol bij de ministeries – tpc (eicpc.nl)